11.07.2014

Днес Стара планина холд АД продаде дяловото си участие в Пътстройинженеринг АД, град Кърджали при следните параметри

- общ брой акции 64323 броя – 53,60% от капитала на дружеството;

- обща цена на пакета: 1 100 000 лева;

- купувач: "Био майнинг" АД, ЕИК 200363683.

Купувачът е изплатил и всички задължения на Пътстройинженеринг АД към Стара планина холд АД.

През 2013 година продажбите на предприятието представляват 4.3% от консолидираните годишни продажби на Стара планина холд АД.

Писмо