22.07.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2014 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2014 г., се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2014 година бележат повишение с 6.61% в сравнение с първото полугодие на 2013 година. Предвиждаме продажбите за седемте месеца на 2014 година да бъдат с 5.46% по-високи спрямо същия период на 2013.