25.08.2014

След консултация с одиторите на холдинга, Стара планина холд АД обявява коригирани текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2014 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2014 г. Писмо.

Консолидираните продажби за седемте месеца на 2014 година бележат повишение с 5.57% в сравнение със същия период на 2013 година. Предвиждаме продажбите към края на август 2014 година да бъдат с 3.54% по-високи спрямо същия период на 2013.

На 11.07.2014 г. Стара планина холд АД продаде дяловото си участие в Пътстройинженеринг АД и от месец юли предприятието няма да бъде включено в следващите консолидирани отчети.