23.09.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2014 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2014 г. Писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2014 година бележат повишение с 3.44% в сравнение със същия период на 2013 година. Предвиждаме продажбите към края на септември 2014 година да бъдат с 2.99% по-високи спрямо същия период на 2013.