12.12.2014

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2015 година.

До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат 181.4 млн. лева, което е ръст от 1.34% в сравнение с 2013 година. Това ни дава сигурност, че за поредна година около 1/3 от печалбата ще бъде разпределена за акционерите на холдинга.

Предвиждаме консолидираните приходи от продажби на продукция през следващата година да достигнат 178 млн. лева, което означава спад от 0.5% в на сравнима база с очакванията за 2014 година.

Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2015 година ще достигнат 12 млн. лева, само от собствени средства. 9% от инвестициите са в сферата на социалните дейности.

През 2014 година продукцията на заето лице достигна 83 170 лева, което допринесе за увеличаване производителността на труда с 5.24%. През 2015 година предвиждаме увеличаване на наетите лица с 0.6%, а на възнагражденията с 3.7%.

Повече...