24.04.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2014 г. и прогнози за продажбите към 30 април 2014 г., се посочва в публикуваното писмо.

26.03.2014

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 12 юни 2014 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

24.03.2014

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2013 година, заверен от одитор.

24.03.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2014 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2014 г., се посочва в публикуваното писмо.

28.02.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 година.

24.02.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2014 г. и прогнози за продажбите към 28 февруари 2014 г., се посочва в публикуваното писмо.

28.01.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2013 година.

23.01.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2014 г., се посочва в публикуваното писмо.