21.12.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2015 г. Писмо.

16.12.2015

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2016 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат 174 млн. лева, което би довело до 1.1% ръст над бизнесплана, но е с 4.1% по-ниско в сравнение с 2014 година.

26.11.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 година.

20.11.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2015 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2015 г. Писмо.

28.10.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2015 година.

23.10.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2015 г. Писмо.

23.09.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2015 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2015 г. Писмо.

27.08.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2015 година.

24.08.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.08.2015 г. Писмо.

29.07.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2015 година.