30.04.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2015 година.