21.07.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.07.2015 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2015 година бележат намаление с 3.33% в сравнение с продажбите за същия период на 2014 година. Предвиждаме продажбите за седемте месеца на 2015 година да бъдат с 3.93% по-ниски спрямо същия период на 2014 година.