29.07.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2015 година.