24.08.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.08.2015 г. Писмо.

Консолидираните продажби за седемте месеца на 2015 година бележат намаление с 3.17% в сравнение с продажбите за същия период на 2014 година. Предвиждаме продажбите за осемте месеца на 2015 година да бъдат с 2.80% по-ниски спрямо същия период на 2014 година.