23.09.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2015 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2015 г. Писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2015 година бележат намаление с 2.87% в сравнение с продажбите за същия период на 2014 година.
Предвиждаме продажбите за деветмесечието на 2015 година да бъдат с 3.51% по-ниски спрямо същия период на 2014 година.