23.10.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2015 г. Писмо.

Консолидираните продажби за деветмесечието на 2015 година бележат намаление с 3.34% в сравнение с продажбите за същия период на 2014 година.
Предвиждаме продажбите за десетте месеца на 2015 година да бъдат с 5.81% по-ниски спрямо същия период на 2014 година.