28.10.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2015 година.