16.12.2015

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2016 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат 174 млн. лева, което би довело до 1.1% ръст над бизнесплана, но е с 4.1% по-ниско в сравнение с 2014 година.

Същевременно очакваме нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 4750 хил. лева, което ни дава сигурност, че за поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Предвиждаме консолидираните приходи от продажби през 2016 година да достигнат 178 млн. лева, което означава ръст от 2.3% спрямо очакванията за 2015 година.

През 2016 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме с един ръст от 9.5% инвестициите в групата да достигнат 17.8 млн. лева. Над 8% от инвестициите са с сферата на социалните дейности.

През 2016 година предвиждаме увеличаване на наетите лица с 1.5%, и ръст на разходите за възнаграждения с 2.8%.

Повече...

Консолидирани продажби (млн. лв.)