21.12.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2015 г. Писмо.

Консолидираните продажби от началото на 2015 година бележат намаление с 2.62% в сравнение с продажбите за същия период на 2014 година.
Предвиждаме продажбите към края на декември 2015 година да бъдат с 3.20% по-ниски спрямо 2014 година.