21.07.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.07.2015 г. Писмо.

23.06.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2015 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2015 г. Писмо.

17.06.2015

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

11.06.2015

В Деня на икономиста 11 юни Съюзът на икономистите в България връчи наградите на победителите в Единадесетия конкурс "Млад икономист", който тази година премина под надслов „Гласът на младите за силна икономика” и бе на тема „Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики“.

29.05.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2015 година.

22.05.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2015 г. Писмо.

30.04.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2015 година.

29.04.2015

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2014 година, заверен от одитор.

22.04.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2015 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2015 г. Писмо.

30.03.2015

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 17 юни 2015 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.