22.01.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби за 2015 година бележат понижение с 2.92% в сравнение с 2014 година. Предвиждаме продажбите към края на януари 2016 година да бъдат с 2.97% по-ниски от първия месец на 2015 година.