28.01.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2015 година.