12.03.2016

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2015 година под формата на дивидент.

Стара планина холд АД, 4 269 392 лв. (0,206 лв. на акция).

М+С Хидравлик АД, 8 589 504 лв. (0,22 лв. на акция).

Хидравлични елементи и системи АД, 3 638 751 лв. (0,20 лв. на акция).

Елхим-Искра АД, 878 794 лв. (0,035 лв. на акция).

Българска роза АД, 267 549 лв. (0,05 лв. на акция).

Писмо.