Текущи финансови резултати за февруари 2016 и прогнози за март 2016.

23.03.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29 февруари 2016 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите два месеца на 2016 година бележат повишение с 1.71%% в сравнение с началото на 2015 година. Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2016 година да бъдат с 2.39% по-високи спрямо същия период на 2015 година.