Текущи финансови резултати за март 2016 и прогнози за април 2016.

22.04.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2016 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2016 година достигнаха 47.9 млн. лева, с което отбелязват тригодишен пик, като бележат повишение с 3.41%% в сравнение с началото на 2015 година. Предвиждаме продажбите за четирите месеца на 2016 година да бъдат с 2.62% по-високи спрямо същия период на 2015 година.