27.04.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2016 година.