Текущи финансови резултати за май 2016 и прогнози за юни 2016.

23.06.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2016 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите 5 месеца на 2016 година достигнаха 79.5 млн. лева, като бележат повишение с 2.52% в сравнение с началото на 2015 година. Предвиждаме продажбите за първото полугодие на 2016 година да бъдат с 4.05% по-високи спрямо същия период на 2015 година.