Текущи финансови резултати за юни 2016 и прогнози за юли 2016.

25.07.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2016 г. и прогнози за продажбите към 31.07.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2016 година достигнаха 97.7 млн. лева, като бележат повишение с 4.83% в сравнение с първото шестмесечие на 2015 година. Предвиждаме продажбите за седемте месеца на 2016 година да бъдат с 5.36% по-високи спрямо същия период на 2015 година.