Текущи финансови резултати за юли 2016 и прогнози за август 2016.

22.08.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2016 г. и прогнози за продажбите към 31.08.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби за седемте месеца на 2016 година достигнаха 114.4 млн. лева, като бележат повишение с 5.81% в сравнение със същия период на 2015 година. Предвиждаме продажбите за осемте месеца на 2016 година да бъдат с 6.10% по-високи спрямо същия период на 2015 година.