Текущи финансови резултати за август 2016 и прогнози за септември 2016.

26.09.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2016 г. и прогнози за продажбите към 30.09.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2016 година достигнаха 127.6 млн. лева, като бележат повишение с 6.61% в сравнение със същия период на 2015 година. Предвиждаме продажбите за деветмесечието на 2016 година да бъдат с 6.59% по-високи спрямо същия период на 2015 година.