27.09.2016

Днес се навършват 20 години от учредяването на акционерното дружество, което от 1999 год. носи името Стара планина холд АД.

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД – 20 успешни години!

Високи цели в областта на качеството, производителността и рентабилността

 • Начален капитал – 1750000 лева
 • Основен капитал днес – 21000000 лева
 • Произведена и реализирана продукция – 2,7 млрд. лева за 20 години

Силова хидравлика – 56%

Електрохимия – 21%

Лека промишленост 19%

Финанси – 4%

 

Консолидирани данни:

 • Активи – близо 200 млн. лева
 • Собствен капитал – 82 млн. лева
 • Експорт в над 100 държави във всички континенти
 • Заети лица – 2200
 • Разходи за възнаграждения – 30 млн. лева годишно
 • Данъци, мита и такси – 30 млн. лева годишно
 • Акционери – над 30 000
 • Дивиденти – над 86 млн. лева