21.10.2016

Текущи финансови резултати за септември 2016 и прогнози за октомври 2016.

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2016 г. и прогнози за продажбите към 31.10.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби за деветмесечието на 2016 година достигнаха 142.9 млн. лева, като бележат повишение с 6.41% в сравнение със същия период на 2015 година. Предвиждаме продажбите за десетте месеца на 2016 година да бъдат с 5.81% по-високи спрямо същия период на 2015 година.