08.11.2016

Днес Стара планина холд АД продаде 100 хиляди собствени акции.

 

Като обсъди състоянието на пазара и движението на цената на акцията на Стара планина холд АД в резултат на повишената активност на инвеститорите на БФБ;

Като има предвид, че през 2008 и 2009 година в условията на силно падащ пазар Стара планина холд АД взе решение да подкрепи акцията на дружеството;

Като има предвид, че в резултат на обратно изкупуване на собствени акции на дружеството през този период Стара планина холд АД притежава общо 221 265 собствени акции;

Стара планина холд АД извърши продажба на 100 000 броя собствени акции. Продажбата бе осъществена като пакетна сделка на 8 ноември 2016 година на цена 6,25 лева на акция.

След продажбата Стара планина холд АД притежава 121 265 броя собствени акции.

Писмо.