22.11.2016

Текущи финансови резултати за октомври 2016 и прогнози за ноември 2016.

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2016 г. и прогнози за продажбите към 30.11.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби в края на десетте месеца на 2016 година достигнаха 158.8 млн. лева, като бележат повишение с 6.23% в сравнение със същия период на 2015 година. Предвиждаме продажбите до края на ноември 2016 година да достигнат ръст от 5.79% спрямо същия период на 2015 година.