15.12.2016

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2017 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 186 млн. лева, което би довело до 5.6% ръст в сравнение с 2015 година.

Очакваме около 16% ръст на финансовия резултат в бизнес групата. Същевременно предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 5150 хил. лева, което ни дава сигурност, че за 20-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

Предвиждаме консолидираните приходи от продажби през 2017 година да надминат пиковите продажби от 2011 година, като достигнат 192,4 млн. лева, което означава ръст от 3.4% спрямо очакванията за 2016 година. Същевременно предвиждаме изпреварващ ръст на разходите за труд, което ще доведе до спад на финансовия резултат за 2017 година с около 6% на годишна база.

През 2017 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме с един ръст от 77% инвестициите да достигнат 23 млн. лева.

Броят на наетите лица през тази година бе увеличен с 3.7%, а ръстът на средната месечна работна заплата в предприятията от групата е 11% над бизнес плана за 2016 година, докато производителността на труда се е увеличила с 1.9%. През 2017 година предвиждаме увеличение на заетите лица с 1.0%, а на разходите за труд с 5.6%.

Повече...

 

КОНСОЛИДИРАНИ ПРОДАЖБИ (млн. лв.)

 
[No canvas support]>