22.12.2016

Текущи финансови резултати за ноември 2016 и прогнози за декември 2016.

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2016 г. и прогнози за печалбата и продажбите към 31.12.2016 г. Писмо.

Консолидираните продажби в края на месец ноември 2016 година достигнаха 174.4 млн. лева, като бележат повишение с 5.99% в сравнение със същия период на 2015 година. Предвиждаме продажбите за 2016 година да достигнат 186.6 млн. лева и годишен ръст от 6.15%.