Текущи финансови резултати за юли 2016 и прогнози за август 2016.

28.07.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за юни 2016 и прогнози за юли 2016.

Текущи финансови резултати за май 2016 и прогнози за юни 2016.

21.06.2016

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

30.05.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за април 2016 и прогнози за май 2016.

27.04.2016

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 година, заверен от одитор.

27.04.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за март 2016 и прогнози за април 2016.