20.12.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.12.2017 г. Писмо.

15.12.2017

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2018 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 214 млн. лева, което би довело до 14% ръст в сравнение с 2016 година.

27.11.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

23.11.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.11.2017 г. Писмо.

20.11.2017

В Стара планина холд АД постъпи уведомление, че дъщерното дружество Фазан АД е отписано от публичния регистър.

27.10.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2017 година.

23.10.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.10.2017 г. Писмо.

25.09.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.09.2017 г. Писмо.

25.08.2017

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2017 година.

22.08.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.08.2017 г. Писмо.