23.01.2017

Текущи финансови резултати за декември 2016 и прогнози за януари 2017.

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2016 г. и прогнози за  продажбите към 31.01.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби за 2016 година достигнаха 186.8 млн. лева, като бележат повишение с 6.26% в сравнение с 2015 година. Предвиждаме продажбите за първия месец на 2017 година да достигнат 16.4 млн. лева, с 5.43% ръст на годишна база.