23.02.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2017 г. и прогнози за  продажбите към 28.02.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първия месец на 2017 година бележат повишение с 8.31%% в сравнение с продажбите през януари 2016 година. Предвиждаме продажбите за първите два месеца на 2017 година да бъдат с 11.12% по-високи спрямо същия период на 2016 година.