20.03.2017

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2016 година под формата на дивидент.

Стара планина холд АД, 4 531 164 лв. (0,2175 лв. на акция).

М+С Хидравлик АД, 10 151 232 лв. (0,26 лв. на акция).

Хидравлични елементи и системи АД, 3 274 876 лв. (0,18 лв. на акция).

Елхим-Искра АД, 502 168 лв. (0,02 лв. на акция).

Българска роза АД, 401 324 лв. (0,075 лв. на акция).

Писмо.