23.03.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.03.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първите два месеца на 2017 година бележат повишение с 9.26% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година. Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2017 година да бъдат със 7.12% по-високи спрямо същия период на 2016 година.