12.04.2017

На 12.04.2017 година Стара планина холд АД придоби нови дялови участия.
Стара планина холд АД има намерение да инвестира в модернизацията и развитието на предприятията.
С придобиването на новите дъщерни дружества очакваме консолидираните годишни приходи от продажби да достигнат 194 млн. лева.

1. Стара планина холд АД закупи 33492 броя акции, всяка с номинал 2 лева, представляващи 95,69% от капитала на „Винпром“ АД, град Велико Търново, ЕИК: 104055430, на цена 1 953 595 лева.

Продавач на акциите е „Имоти-С“ АД, гр. София, ЕИК: 825256773.

2. Стара планина холд АД закупи 19827 броя акции, всяка с номинал 3 лева, представляващи 68,99% от капитала на „Дионисий“ АД, град Никопол, ЕИК: 114075291, на цена 99 135 лева.

Продавач на акциите е “Устрем Холдинг” АД, гр. София, ЕИК 831717584.

3. Стара планина холд АД закупи 10882 дяла, представляващи 80% от капитала на „Устрем“ ООД, град Свищов, ЕИК: 814190724, на цена 587 628 лева.

Продавач на дяловете е “Устрем Холдинг” АД, гр. София, ЕИК 831717584.

 

„Винпром“ АД, град Велико Търново е действащо предприятие с основен предмет на дейност: изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка; производство на оцет и други продукти на винарската промишленост; бутилиране, транспорт и търговия. Работната площадка на предприятието е разположена на площ 38 дка в близост до ЖП гара Велико Търново. Предприятието разполага с две бутилиращи линии с производителност 6000 бутилки на час. Във „Винпром” АД е организирано механизирано палетно обслужване на бутилираната продукция. Дружеството има централна заводска лаборатория и цехови лаборатории за анализи на продукцията. 

„Дионисий“ АД, град Никопол е в трайни търговски отношения с „Винпром“ АД. Основната дейност на предприятието е изкупуване на грозде и плодове, които доставя на „Винпром“ АД за производство на оцет.

„Устрем“ ООД, град Свищов е действащо предприятие с предмет на дейност: производство на резервни части за зърнокомбайни, селскостопански машини и нестандартно оборудване; търговска дейност в страната и в чужбина. Производствената база е разположена на площ 35 дка. Предприятието е специализирано в производство на резервни части за руски и немски зърнокомбайни и други селскостопански машини. Разполага с вътрешнозаводски транспорт. Внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Стара планина холд АД има намерение да инвестира в модернизацията и развитието на предприятията. С придобиването на новите дъщерни дружества очакваме консолидираните годишни приходи от продажби да достигнат 194 млн. лева.

Писмо.