21.04.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.04.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2017 година бележат повишение с 8.24% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година. Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2017 година да бъдат с 5.70% по-високи спрямо същия период на 2016 година.

По-рано този месец Стара планина холд АД съобщи за придобиване на мажоритарни пакети в три предприятия. Те са включени в консолидация считано от 01 април 2017 година.