23.05.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.05.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби за четирите месеца на 2017 година бележат повишение с 6.50% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година. Предвиждаме продажбите за първите пет месеца на 2017 година да бъдат с 8.78% по-високи спрямо същия период на 2016 година.