30.05.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

Нетните приходи от продажби през тримесечието са в размер на 52501 хил. лева, което представлява ръст от 8,97% в сравнение с началото на 2016 година.

Консолидираните приходи от продажби за второто тримесечие продажбите ще отбележат ръст от около 6,5% на годишна база, като първото полугодие на 2017 година ще бъде с около 7,7% по-силно от първото полугодие на 2016 година. 

Документи:

Доклад за дейността през тримесечието
Финансово уведомление по МСС
Обяснителни бележки към финансовото уведомление
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз