22.06.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.06.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби за петте месеца на 2017 година бележат повишение с 9.09% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година.

Предвиждаме продажбите за първото полугодие на 2017 година да достигнат над 106 млн. лева, с 8.29% по-високи спрямо същия период на 2016 година.

Резултатите на Българска роза АД имат сезонен характер и през летните месеци варират в зависимост от момента на продажба на етеричните масла.