19.07.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.07.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2017 година бележат повишение с 8.89% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година.

Предвиждаме към края на юли продажбите да достигнат над 126 млн. лева, с 10% по-високи спрямо същия период на 2016 година.

Добрите резултати ни дават повод да актуализираме годишните прогнози. Очакваме консолидираните нетни приходи от продажби в групата на Стара планина холд АД за 2017 година да достигнат 213 млн. лева, с 13,6% по-високи от продажбите през 2016 година.