22.08.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.08.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби към края на месец юли 2017 година бележат повишение с 10.37% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година.

Предвиждаме към края на август продажбите да достигнат над 141 млн. лева, с 10.78% по-високи спрямо същия период на 2016 година.