25.09.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.09.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби към края на месец август 2017 година бележат повишение с 11.03% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година.

Предвиждаме към края на септември продажбите да достигнат над 160 млн. лева, с 11.77% по-високи спрямо същия период на 2016 година.