23.10.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.10.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби към края на третото тримесечие на 2017 година бележат повишение с 11.77% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година.

Предвиждаме към края на октомври продажбите да достигнат близо 180 млн. лева, с 12.88% по-високи спрямо същия период на 2016 година