27.10.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2017 година.