23.11.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.11.2017 г. Писмо.

Консолидираните продажби към края на октомври 2017 година бележат повишение с 13.69% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година.

Предвиждаме към края на ноември продажбите да надминат 200 млн. лева, с 14.63% по-високи спрямо същия период на 2016 година